Lịch trực tiếp
Thứ tư, 28/06/2017
00:30
Angola
Tanzania
Thứ năm, 29/06/2017
07:30
Mexico
Ghana
Chủ nhật, 02/07/2017
03:45
USA
Ghana
Thứ năm, 13/07/2017
20:00
Sydney
Arsenal
Thứ bảy, 15/07/2017
17:00
Western Sydney
Arsenal
Thứ năm, 20/07/2017
08:00
Roma
PSG
08:30
Manchester United
Manchester City
Chủ nhật, 23/07/2017
05:00
Barcelona
Juventus
07:00
Tottenham
PSG
Thứ hai, 24/07/2017
04:00
Real Madrid
Manchester United
Thứ ba, 25/07/2017
18:35
Chelsea
Bayern Munich
Thứ tư, 26/07/2017
07:00
Tottenham
Roma
Thứ năm, 27/07/2017
06:00
Barcelona
Manchester United
07:30
PSG
Juventus
10:00
Real Madrid
Manchester City
18:35
Bayern Munich
Inter Milan